جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۶:۰۸ ق.ظ

مصوبه شماره جلسه ۲۳۲

مصوبات جلسه شماره  ۲۳۲ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

مصوبه ۲۳۲

------------