دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | ۰۴:۱۳ ق.ظ

# شعار هفته پژوهش: با مدیریت علمی و پژوهشی، در کنار تجربه و مشارکت شهروندان: ” پیش به سوی توسعه پایدار در مدیریت شهری و روستایی “

# شعار هفته پژوهش:

با مدیریت علمی و پژوهشی، در کنار تجربه و مشارکت شهروندان:

” پیش به سوی توسعه پایدار در مدیریت شهری و روستایی “

امروزه با توجه به افزایش جمعیت شهری و روستایی و رشد شتابان و خلق مستمر مسائل جدید که افزایش نیازها و مشکلات از این منظر را در پی داشته تا جائیکه، مدیریت آن وظیفه ای بسیار دشوار است که پایانی ندارد .
در نتیجه، الگوی مدیریت سنتی در امورات شهری و روستایی، کارکرد مناسب خود را نداشته و تخصص کافی در زمینه برنامه ریزی و طراحی با همکاری تجربه و مشارکت شهروندان را می طلبد و مشارکت اجتماعی شهروندان در این امور به خصوص در زمینه پژوهش، بیش از پیش به عنوان یک راهکار کارگشا و اثر بخشی مدیریت شهری مورد توجه و نظر برنامه ریزان و صاحبنظران شهری قرار گرفته است .

به بهانه اهمیت پژوهش در جامعه نیز، ستاد ملی هفته پژوهش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جهت بزرگداشت هفته پژوهش روزهای این هفته را به قرار جدول ذیل نام گذاری کرده است.

روزهای هفته پژوهش

  ردیف روز تاریخ نام گذاری وزارت علوم
  ۱ روز اول شنبه ۲۳ آذرماه پژوهش فناوری ، مدرسه دانشگاه و جامعه
  ۲ روز دوم

یکشنبه ۲۴ آذرماه

پژوهش، فن آوری و توسعه ملی
  ۳ روز سوم دوشنبه ۲۵ آذرماه گام دوم در پژوهش و فن آوری
  ۴ روز چهارم سه شنبه ۲۶ آذرماه پژوهش ، فن آوری و رونق تولید
  ۵ روز پنجم چهارشنبه ۲۷ آذرماه پژوهش ، فن آوری و اثربخشی اجتماعی
  ۶ روز ششم پنجشنبه ۲۸ آذرماه پژوهش ، فناوری ، مشارکت ملی
  ۷ روز هفتم جمعه ۲۹ آذرماه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی
http://Sapp.ir/shahrdariachachi
وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:
eachachi.ir

------------