شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۳:۵۰ ق.ظ

اطلاعیه رعایت حریم تیرهای برق در زمین های زراعی

# اطلاعیه
بدین وسیله به استحضار کشاورزان محترم می رساند، با توجه به گزارش آتش سوری پایه های شبکه توزیع برق ناشی از حریق مزارع و خطر دپوی علوفه در زیر و یا حریم خطوط برق توسط اداره توزیع برق شهرستان ویژه میانه، خواشمند است ضمن توجه به نکات ایمنی ، جداً حریم خط فشار ضعیف ۱/۳ متر و حریم خط ۲۰ kv هوایی حدودا ۳ متر را رعایت نمایند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی

http://Sapp.ir/shahrdariachachi
وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:
eachachi.ir

------------