سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۸ ق.ظ

# شعار هفته: “پرداخت عوارض شهری, مشارکت فعال در توسعه و آبادانی شهر”

       شهرداری ها به عنوان سازمانی محلی, متولی اصلی در توسعه شهرها به شمار رفته و همواره بخش مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه محسوب می شوند. اما در این میان، موفقیت شهرداری ها در انجام وظایف و رسیدن به اهداف توسعه ی پایدار شهری تا حد زیادی به میزان مشارکت فعال شهروندان در تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز شهرداری ها و نیز احساس مسئولیت ، قانون پذیری و برخورد فعال آن ها با رخدادهای شهری است که بدون حضور آنها , امر دستیابی به توسعه پایدار شهری محقق نخواهد شد.
به علت اینکه عملکرد شهرداری در توسعه همه جانبه و پایدار شهر عملی می شود ، چنین امری در گرو تامین بخش مالی اجرای طرح ها و ارائه خدمات قابل دستیابی است. مشکل اصلی در این میان , مشکل تامین منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها است. شهروندان به عنوان عنصر اصلی در مدیریت شهری با پرداخت عوارض محلی خود، می توانند موتور محرک و فعال مهم در توسعه و پیشرفت شهرها باشند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی
http://Sapp.ir/shahrdariachachi
وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:
eachachi.ir.

------------