سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | ۰۷:۲۲ ق.ظ

شعار هفته: مدیریت شهری کارآمد همراه با مشارکت اجتماعی شهروندان

    توسعه و تغییرات شهری و شهرنشینی از مهمترین پدیده های دوران اخیر به شمار می رود و این میزان شهر نشینی به اندازه ای بوده است که در حال حاضر، در ایران حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور را جمعیت شهر نشین تشکیل داده است. این توسعه و تغییرات بی تاثیر نبوده و منجر به بروز و افزایش مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی فراوانی از قبیل افزایش فقردر شهرها، مشکلات مسکن و نارسایی خدمات شهری، کمبود آب آشامیدنی ، ایجاد زاغه ها و مساکن غیر قانونی ، بزهکاری اجتماعی، آلودگی هوا و محیط زیست، کاهش فضای سبز شهری و… شده است .
در این میان، شهرداری ها به عنوان متولی اصلی در شهرها، نقش تعیین کننده ای دارند زیرا عملکرد خوب یا بد آنها تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت اما مسئله مهم اینکه با وجود حجم گسترده مسائل و مشکلات یاد شده ،حتی در کشورهای توسعه یافته نیز، مدیریت شهری نمی تواند جواب گوی این میزان دغدغه و مشکلات در همه حوزه ها باشد.
در نتیجه، همراه با گسترش روزافزون تکنولوژی ها و فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری بیش از پیش به عنوان یک راهکار کارگشا و مدد رسان نهادها و سازمان های اجتماعی، در جهت به حداکثر رساندن کارایی و اثر بخشی مدیریت شهری مورد توجه و نظر برنامه ریزان و صاحبنظران شهری قرار گرفته است.
     منبع مورد استفاده از مقاله: زاهد زاهدانی س ، زهری بیگدلی س، مدیریت شهری و تبیین مشارکت اجتماعی شهروندان، مطالعات جامعه شناسی شهری، سال دوم، شماره پنجم،ص ۸۳-۱۲۰، زمستان ۱۳۹۱،
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی
http://Sapp.ir/shahrdariachachi
وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:
eachachi.ir

------------