سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۴ ق.ظ

ساخت المان دوچرخه سواری جهت نصب در شهر آچاچی توسط هیئت دوچرخه سورای و اداره گاز شهرستان میانه

        به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی, المان دوچرخه سواری که توسط اداره گاز شهرستان میانه و به همت اقای ناصری ریاست این اداره ساخته و تهیه گردیده بود جهت نصب در شهر آچاچی تحویل آقای تقی پور شهردار آچاچی داده شد.
در این رابطه آقای ناصری, با بیان ظرفیت های ورزشی شهرستان میانه به خصوص در زمینه دوچرخه سواری, از سیاست های حمایتی اداره گاز و هیئت دوچرخه سواری شهرستان میانه در جهت توسعه ورزش همگانی خبر داد.
وی همچنین افزود، در این راستا نیز المان دوچرخه سواری توسط اداره گاز شهرستان میانه طراحی و ساخته شده است، به دلیل ظرفیت ها و قهرمانان ملی در این رشته ورزشی در شهر آچاچی , جهت نصب تحویل شهرداری این شهر شد.
تقی پور شهردار آچاچی نیز از همت و تلاش مدیر جوان شهرستان میانه آقای ناصری در زمینه حمایت از ورزش همگانی به خصوص ورزش دوچرخه سواری و توجه به شهر قهرمان پرور آچاچی تشکر کرده و از آمادگی این شهرداری در سال جدید در جهت تعامل بیشتر با ادارات خبر داد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی
http://Sapp.ir/shahrdariachachi
وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:
eachachi.ir

------------