دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۳:۵۷ ق.ظ

شعار هفته شهرداری آچاچی: حفظ آمادگی و کاهش آسیب ها در برابر حوادث و بحران، با افزایش سطح آگاهی جامعه

      مسئله وقوع حوادث و بحران در هر سازمان و جامعه ای محتمل است و امروزه به دلیل توسعه ناپایدار مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی، در کشورهای در حال توسعه که ایران نیز کی از آن ها به شمار می رود ،این احتمال وقوع بحران را بیشتر کرده است. از این رو سازمان ها باید برای مقابله با بحران های برنامه ریزی کنند. مهم ترین اقدامی سازمان ها می توانند انجام دهند پیشگیری از بحران ها و ایجاد آمادگی در برابر بحران هاست تا بتوانند در هنگام بروز بحران ها و حوادث غیر مترقبه بهترین واکنش را نشان دهند. که اکثر صاحبنظران و کارشناسان، در مورد چهار مرحله ذیل که مراحل مدیریت بحران است اتفاق نظر دارند:
    ۱- پیشگیری                   ۲- آمادگی                       ۳- مقابله               ۴- بازسازی و باز توانی
قاعدتاً، آموزش و اقدام موثر در افزایش آگاهی سطح جامعه که از کودک خردسال گرفته تا مدیران در چهار مرحله مذکور می تواند علاوه بر افزایش سطح آگاهی و مقابله موثر با بحران ها در کوتاه مدت، توسعه های آتی کشور را بیشتر در مسیر توسعه پایدار و متناسب با محیط زیست قرار دهد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی
http://Sapp.ir/shahrdariachachi
وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:
eachachi.ir

------------