دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۰ ب.ظ

مصوبه های سه ماه دوم ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آچاچی

مصوبه های سه ماه دوم ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آچاچی

دانلود مصوبه شماره ۵۳

دانلود مصوبه شماره ۵۴

دانلود مصوبه شماره ۵۵

دانلود مصوبه شماره ۵۶

دانلود مصوبه شماره ۵۷

دانلود مصوبه شماره ۵۸

دانلود مصوبه شماره ۵۹

دانلود مصوبه شماره ۵۹

دانلود مصوبه شماره ۵۹

دانلود مصوبه شماره ۵۹


------------