پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

دوشنبه 23 می 2022 | 10:18 ق.ظ

اطلاعیه پرداخت حق آبه زمین های کشاورزی از سهم سد آیدوغموش

اطلاعیه پرداخت حق آبه زمین های کشاورزی از سهم سد آیدوغموش و

همچنین عقد قرارداد برای تخصیص آب در سال1401


------------