چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

مصوبه شماره جلسه 282د

مصوبات جلسه شماره 282 یکشنبه تاریخ 99/10/14 شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

مصوبه شماره جلسه 281د

مصوبات جلسه شماره 281 یکشنبه تاریخ 99/09/30 شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: جهت دریافت مصوبات شمار جلسه 281 بر روی لینک زیر  لینک نمایید. مصوبه شماره جلسه 281

مصوبه شماره جلسه 280د

مصوبات جلسه شماره 280 پنج شنبه تاریخ 99/09/20 شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: جهت دریافت مصوبات شمار جلسه 280 بر روی لینک زیر لینک نمایید. مصوبه شماره جلسه 280

24 آبان مــاه روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار مبارکد

کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، یار مهربانی ست که در همه احوال دستگیر و همدم دلتنگی هاست یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند. روز کتاب و کتابخوانی مبارک 24 آبان مــاه روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار مبارک   روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی […]

مصوبه شماره جلسه 277د

مصوبات جلسه شماره 277 چهارشنبه به تاریخ 99/08/07 شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

مصوبه شماره جلسه 276د

مصوبات جلسه شماره 276 سه شنبه به تاریخ 99/08/06 شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

تعویض لامپ های معیوب تیرهای برق شهر آچاچید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی، تعویض لامپ های معیوب تیرهای برق موجود در شهر آچاچی توسط اداره توزیع برق شهرستان میانه و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی انجام پذیرفت. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی http://Sapp.ir/shahrdariachachi وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی: eachachi.ir

مصوبه شماره جلسه 274د

مصوبات جلسه شماره 274 یکشنبه به تاریخ ۹۹/۰۷/20 شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:  

ارائه برنامه های میان مدت آقای میلاد داودی رئیس شورای اسلامی شهر آچاچی در سال چهارمد

آقای میلاد داودی در پی انتخاب به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر آچاچی در سال چهارم ، ضمن تشکر از رای اعتماد اعضای شورای اسلامی این شهر با تاکید بر لزوم برنامه محور بودن امورات، عنوان کرد در این راستا نیز در سال چهارم شورای اسلامی سعی بر این است که بر اساس برنامه ریزی […]

پیام تشکر میلاد داودی رئیس منتخب شورای اسلامی شهر آچاچید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی  شهر آچاچی، اقای میلاد داودی در پی انتخاب به عنوان رئیس پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آچاچی در سال چهارم ، پیام تشکری را صادر کرد، در این پیام آمده است: با عنایت و حول و قوه الهی، فرصتی برای اینجانب به عنوان فرد کوچکی از جامعه […]

تبلیغات