سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ | ۱۲:۵۹ ب.ظ

شورای شهر و مصوبات

مصوبات شورای اسلامی شهر آچاچی:

مصوبات جلسه شماره ۲۰۲ چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۰۴/۱۹ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

مصوبات جلسه شماره ۲۰۱ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۴/۱۶شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

 

مصوبات جلسه شماره ۱۸۹ چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۰۲/۲۵ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

 

مصوبات جلسه شماره ۱۸۸ سه شنبه به تاریخ ۹۸/۰۲/۲۴ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

 

 

مصوبات جلسه شماره ۱۸۷ دوشنبه به تاریخ ۹۸/۰۲/۲۳ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

 

 

مصوبات جلسه شماره ۱۸۶ چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۰۲/۱۸ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

مصوبات جلسه شماره ۱۸۵ شنبه تاریخ ۹۸/۰۲/۱۴ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

 

مصوبات جلسه شماره ۱۸۴ سه شنبه تاریخ۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

 

مصوبات جلسه شماره ۱۸۳ یک شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

 

مصوبات جلسه شماره ۱۸۱ سه شنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

مصوبات جلسه شماره ۱۸۰روز یک شنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

مصوبات جلسه شماره ۱۷۹ روز چهارشنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

مصوبات جلسه شماره ۱۷۸ روز دوشنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:

 

لینک