سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۳:۴۷ ق.ظ

نحوه برخورد قانونی کمیسیون ماده صد با احداث و دایر کردن تجاری غیر مجاز

نحوه برخورد قانونی کمیسیون ماده صد با احداث و دایر کردن تجاری غیر مجاز

------------